14 Listopad 2012

150 dni za zapłacenie faktury VAT


Zgodnie z nowymi przepisami, wchodzącymi w życie 1 stycznia 2013 roku, dłużnik nie może już czekać sobie spokojnie na wierzyciela, aż ten zechce skorzystać z ulgi na złe długi. Teraz bowiem będzie miał 150 dni liczonych od dnia upływu terminu płatności na zapłacenie zaległej faktury. W przeciwnym wypadku Urząd Skarbowy może nałożyć na niego sankcję w wysokości 30 proc. wartości podatku z tytułu niezapłaconej faktury VAT. Zatem obowiązek korygowania należności nie będzie zależał, od tego czy wierzyciel się „upomni”, wykorzystując ulgę na złe długi.