23 Styczeń 2013

Artyści z mniejszym zwrotem z podatku PIT


Nowy rok to również nowy sposób rozliczania się artystów i twórców. Dotychczas byli oni objęci 50 proc. ulgą od kosztów uzyskania przychodów pochodzących z tytułu praw autorskich oraz praw pokrewnych, których nie limitowano. Zatem autor, który zarobił 100 tys. zł, mógł odliczyć 50 tys. zł. Jeśli przychód miał większy, odpowiednio większą kwotę odliczał, zgodnie z zasadą 50 proc. Rząd zdecydował jednak, że należy wprowadzić tutaj pewne ograniczenie i ustalił maksymalną kwotę 42 tys. 764 zł jako najwyższy możliwy zwrot pochodzący od przychodu na poziomie 85 tys. 528 zł. Wyższe przychody już nie zwiększą pieniędzy, które artyści, twórcy czy wynalazcy mogliby sobie odliczyć. Nie oznacza to oczywiście ograniczenia przychodów uzyskanych w inny sposób. Według informacji z Ministerstwa Finansów, omawiana grupa to zaledwie 3 proc. społeczeństwa w Polsce.