7 Kwieceń 2013

Podróż służbowa po nowemu


Od 1 marca 2013 r. pracowników sfery budżetowej obowiązuje inny niż dotychczas sposób rozliczania wyjazdów służbowych. Inny, to nie znaczy wcale mniej korzystny, a nawet wręcz przeciwnie. Wzrośnie bowiem wysokość diet za delegację. Delegacje krajowe oraz zagraniczne będą ponadto rozliczane razem. Zmodyfikowano też przepisy odnośnie zastępczego dokumentowania wyjazdu w sytuacji, gdy pracownik nie posiada rachunków, faktur, biletów etc.


Mimo że nowe regulacje dotyczą państwowych i samorządowych jednostek sfery budżetowej, mają odzwierciedlenie w postępowaniu pracodawców prywatnych. Choć dla nich podstawą działania jest kodeks pracy, a nie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej, to ustalone w ramach układu zbiorowego pracy zasady nie mogą ustalać diety za dobę podróży służbowej w kwocie mniejszej niż określona dla sfery budżetowej.


Zaś jeśli układ zbiorowy pracy, regulamin albo umowa o pracę nie informują o sposobie rozliczenia podróży krajowej lub zagranicznej, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia MPiPS.