9 Styczeń 2013

Ustawa okołobudżetowa receptą na rosnący dług publiczny


Początek 2013 roku to szereg nowych rozwiązań wprowadzanych przez polityków. Ustawa okołobudżetowa jest jednym z nich. Na celu ma przede wszystkim zahamowanie długu publicznego, tak aby nie został przekroczony drugi próg ostrożnościowy (55 proc. PKB), o którym mowa jest w ustawie o finansach publicznych. Najważniejsze zmiany dotyczą m.in.: „zamrożenia” płac w budżetówce, ograniczenia świadczeń z Funduszu Pracy i PFRON-u, kwestii podatku akcyzowego, regulacji JST i wieloletniego planowania na szczeblu państwa, zasad naliczania podatku od towarów i usług przy zakupie samochodów osobowych oraz paliw do tych samochodów, kwestii uregulowania dotacji dla nadawców w związku z przejściem z sygnału analogowego na cyfrowy czy zadań finansowanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Krajowego Funduszu Drogowego.